Lyt med: Det meningsfulde arbejdsliv er udkommet som podcast.

En persons dysfunktionalitet og destruktive adfærd på arbejdspladsen, kan sætte alle teamets gode værdier og intentioner ud af spil.

Med i studiet er erhvervspsykolog ⁠Sarah Ambs⁠⁠ - vi taler om hvorfor stjernen (og den med magt) bliver beskyttet, hvad der legitimerer grænseoverskridelser, hvorfor det er svært at komme til livs, hvordan det forebygges, hvorfor det er et ledelsesansvar og meget mere.

I vores arbejdsliv møder vi usynlige tærskler, der begrænser vores evne til at tænke, tale og handle frit. Den medfølgende utryghed er skadelig både for individet og for arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed derimod er tilliden til, at vi ikke bliver straffet eller latterliggjort for at dele idéer, rapportere fejl eller stille spørgsmål.

Januar, 2024Frygtens potentiale

Episode 21

På en iskold januardag mødtes vi til en varm snak om frygtens potentiale. Frygten som nødvendig katalysator for hverdagsmod.
Frygtens rolle i psykologisk tryghed. Frygtens indvirkning på de roller, vi udfylder som mennesker, og hvordan de bliver sværere at lykkes med, når frygten ikke får lov at være en naturlig og (nødvendig) del af at være menneske.


Vi snakker også om, hvorfor vi ikke skal løbe væk fra frygten og gemme os fra den. Det er menneskeligt at være bange og derfor skal vi bruge frygten aktivt og bevidst i vores arbejdsliv. Business-casen er god og det menneskelige potentiale enormt💪🏻

Med i studiet har vi top-seje og helt igennem vidunderligeAnja Vintov, frygtekspert og forfatter til den vigtige bog 'Forstå din frygt'.

En modig samtale om et svært emne, hvor ordvalget kan dele vandene, men budskabet samler og forbinder.
Vi har besøg af modigeMette Nielsen, vores nye Community Manger her i Salon Højbro Plads.
Vi ønsker med denne samtale at skabe større åbenhed og mærkbarhed i arbejdslivet, for at frivige et potentiale, hvis omfang vi slet ikke kender endnu.

Vi har besøg i studiet af Lise Dahl Arvedsen, foredragsholder, forsker i ledelse og organisationer samt forfatter til bogen ’Snart griner vi af 8-16-jobbbet’.

Vi taler om drømmen om det fleksible og hybride arbejdsliv, og hvilke udfordringer det giver organisationer, der søger mere trivsel, mindre stress, bedre performance og stadig en solid bundlinje.

At skabe en hybrid organisation kræver nemlig et opgør med de måder, vi i generationer har indrettet arbejdslivet på.

August, 2023Opgør med nutidens arbejdsliv

Episode 18

Midt i sommervarmen og med fuglekvidder i baggrunden taler vi om det ulmende ’opgør med nutidens arbejdsliv’, som vi også debatterede på vores seneste samtalesalon, der foregik på Bornholm. Vi åbnede Finansteltet på #fm23 sammen med 3 gæster, og debatten tog udgangspunkt i 4 spørgsmål som vi stillede publikum. I dette afsnit samler vi op på oplevelsen og vi taler bl.a. om hvilke drømme om vores arbejdsliv vi stadig kan nå at realisere og ikke mindst hvad vi gerne vil ønske for vores børn og børnebørns arbejdsliv.

Med udgangspunkt i Morten Svennsons bog ’Lederskabets mørke sider’ taler vi om hverdagspsykopaten, hverdagssadisten og andre ubehagelige sider af magtens følgere.

Der findes dårlige leder uden disse ’diagnoser’; de er måske dårlige ledere fordi ingen har klædt dem på som ledere eller de er blevet valgt efter ’Peters princippet’, hvor den bedste specialist udnævnes til leder uden tanke på om vedkommende har empati og forståelse for sine medarbejdere.

Vi har besøg i studiet af⁠Asbjørn Poulsen⁠og⁠Søren Smidt⁠ fra True Nature. De har været partnere i mere end 15 år med en fortid fra bl.a. Hello Monday, Magic People Vodoo People og Limbo. Nu har de startet firmaet True Nature med en vigtig mission om at vise bureauverden at kvaliteten af kunder, projekter og relationer er vigtigere end gazelle-vækst og hastighed.

Vi samtaler om alt det, der kan synes så banalt, når vi siger det: tillid, samtale, transparens, pause, ro, at lytte og spørge hvordan dine kollegaer har det. Men så alligevel er svært at efterleve, fordi kulturen, normen, kontorhåndbogen, præmisser, tidsregistreringen siger det.

I hverdagens trummerum er det de færreste af os, der tænker på, at vores arbejdsliv, virksomhedsstrukturer og ledelsesmodeller er præget af en ekstraktiv og lineær økonomisk tankegang, som stammer fra industrialiseringens mekaniske syn på mennesker og natur.

Det har sat sit præg på vores planet, vores klima, på vores trivsel.Vi har glemt, at vi er natur og ikke kan være i evig vækst, hvorfor vi har brug for at værdisætte på en helt ny måde og designe en økonomi, der fremmer menneskelig velfærd, uanset om det får bruttonationalproduktet til at gå op eller ned.

I studiet har vi selskab af ekstern Lektor i økonomi og stifter af Copenhagen Doughnut Jacob Rask og klimaaktivist og PR- og kommunikationsstudent Mette Susgaard til en fuldkommen fantastisk, spændende, provokerende og relevant samtale om behovet for at nytænke vores økonomiske modeller og definition af velstand.

Nutidens arbejdsliv er tegnet og udtænkt af mennesker fra fortiden. De har lært os, at mennesker kan måles og belønnes uafhængigt af tanker og følelser. Og at mennesker i organisationer skal udvikles, optimeres og kontrolleres. Den tilgang har sat sine spor. Vi lever i dag et arbejdsliv, hvor vores hjerter er adskilt fra vores hjerner. Hvor udbrændthed og meningsløshed er udbredt. Lederskabet er i ubalance.

I denne episodekaster vi et kritisk blik på arbejdslivets udfordringer og viser vejen til et regenerativt lederskab, hvor fokus er på det livgivende og opbyggende.

Bonus: hvad er titlen på Louise Sparf næste bog? LYT MED

Januar, 2023Anvendt etik 

Episode 13

Vi anvender etik hver dag, mange gange, både privat og professionelt, uanset om vi er bevidste om det eller ej. Etisk og værdimæssig sensitivitet er en derfor en muskel der skal trænes og holdes ved lige. denne styrke kan opøves gennem praktiske og konkrete øvelser og handlinger, men ultimativt er etik ikke noget vi “går til” men en livskompetence der er uadskilleligt fra vores væren i verden, både menneskeligt og professionelt.

Lyt med når to store stemmer, nemlig forfatter Peter Svarre og eksterne lektor i etisk design på ITU Peter Nørregaard, indenfor ’etisk design’ taler med os om emnet ’anvendt etik’.

November, 2022En ny tid – et nyt lederskab 

Episode 12

Et opbrud er i gang. Vi bevæger os mod en ny verden - nogle økonomer kalder verden efter væksten og McKinsey tænketank kalder det konstruktionsfasen. Uanset hvad vi kalder det, så ser verden anderledes ud i morgen, hvorfor vi ikke kan forstå den ud fra gårsdagens logik.

Det kræver nye greb i vores ledelsesværktøjskasse og en anderledes vifte af kompetencer. Vi drøfter 5 nye konkrete kompetencer og samtaler om hvordan vi forstå den nye tid og rumme den og lede i den

Oktober, 2022Professionel Ensomhed 

Episode 11

Vi taler om professionel ensomhed, om hvad det er og hvordan det føles. Ikke mindst hvad vi kan lære af ensomheden i arbejdskontekst.


Som altid er det dine værter Louise Sparf og Helle Ørsted der byder dig velkommen.

September, 2022Energi

Episode 10

Lyt med til jubilæumsepisode nr. 10 med guest star, rådgiver og bestyrelsesmedlem Lars Sander Matjeka.

Vi samtaler om energi - hvad er det og hvad kan vi bruge det til i en arbejdskontekst - og så drøfter vi hvorvidt energihåndtering er et seriøst ledelsesværktøj eller noget underligt hippie-ledelse? Hør hvorfor Lars og Helle begge er blevet kaldt lalleglade idioter, hvordan opgaver skal flyde med medarbejdernes energi og om energi kan måles og vejes.

Som altid er det dine værter Louise Sparf og Helle Ørsted der byder dig velkommen.

August, 2022PARADOKS: Pause vs Produktivitet

Episode 09

I denne sommerspecial samtaler vi om 2020’ernes vel nok vigtigste paradoks - at pause er produktivitet. Hvordan vi kan bruge pausens kraft i vores arbejdsliv til at skabe bæredygtige ekstraordinære resultater og hvad der sker i vores krop, hjerne og hjerte, når vi tillader os selv at holde pauser. Men vi er bange og frygtsomme for pauserne og det hæmmer vores kreativitet og flow.

Som altid er det dine værter Louise Sparf og Helle Ørsted der byder dig velkommen.

Juni, 2022LIVSLEDELSE

Episode 08

Vi taler om livets paradokser og hvad de udsætter os for både på jobbet og i livet generelt.

Hvordan det kræver mod at balancere mellem de svære valg paradokset byder os f.eks. når vi på den ene side er modige og tør springe ud som selvstændige og på den anden side er fyldt med tvivl og usikkerhed.

Eller hvordan vi som ledere skal balancere mellem hensynet til vores medarbejderes trivsel og aktionærernes ønske om højere profit. Kan vi overhovedet bevise at trivsel er godt for profitten ?

Emnet er svært fordi livet er svært; livsledelse handler om at tage ansvar for ens eget liv mens man også er der for andre, at øve sig i at balancere mellem paradoksernes modsatrettede krav.

Maj, 2022STILHED
Episode 07

Vi taler om stilhed som et middel til at øge vores koncentrationsevne og følelsen af nærvær og trivsel, også på arbejdspladsen. Men også om ubehaget ved stilhed og hvorfor det er svært at være stille sammen, hvis ikke det sker i forbindelse med at vi bevæger os eller ved at én i fællesskabet faciliterer stilheden. At være stille sammen med andre kræver tillid.

Hør hvorfor stilhed kan få dig fra handlingslammelse til handlingskaft, hvad en stilheds-tur på Caminoen gjorde for Helle og hvorfor et stilhedsretreat udfordrede Louise. 

Med udgangspunkt i bogen ’Den lille prins’ samtaler vi om, hvordan man både kan være professionel og samtidig knytte bånd. Vi taler om at kunne ’se med hjertet’ og hvorfor alt det vigtige i livet faktisk ikke er synligt for øjet. Vi stiller spørgsmålet: Hvad kan man egentlig se med hjertet? Og kan man se, hvis det ikke nødvendigvis kan måles, vejes og tælles? Vi bruger vores egne historier og trækker på dét, vi har følt i hjertet undervejs i vores karrierer, men griber også ned i både kvantefysikken og hjerneforskningen. Slutteligt: Tænk nu hvis alle, når de blev ansat, fik til opgave at læse ”Den lille prins”.

Mar, 2022JOB PÅ HÅBETS ALLÉ
Episode 05

Vi taler om håb og drømme for et meningsfuldt arbejdsliv og kommer omkring en lang række meningsløse sandheder om vores arbejdsliv.
Vi stiller spørgsmålet: eksisterer jobbet på Håbets Allé?

Hør mere om, hvorfor MUS kan sammenlignes med juleaften, hvorfor talentbegrebet er yt og de gamle på arbejdsmarkedet er in, hvorfor vi sidder på arbejdspæle, om fremtidens arbejdsliv er et corporate ansvar eller et individuelt oprør, om små pauser og livspauser, om meningsløse mandagsmøder og meget mere.

Feb, 2022SIG NEJ
Episode 04

Vi har besøg af Sebastian Nybo, forfatter til bogen ”Kunsten at sige nej”. Vi taler om det meningsfulde arbejdsliv og hvordan du kan lære at vælge de rigtige mennesker og opgaver til i dit arbejdsliv. Siger du JA af pligt eller lyst? Hvad eller hvem dræner dig for energi, hvis du ikke kan sige NEJ?

Hør hvad der skete, da Louise satte morgenyoga i medarbejdernes kalender, hvorfor japanerne lægger 500-års planer, hvorfor fokus på mental hygiejne er nødvendigt på vores arbejdspladser, hvornår vi har behov for et psykisk brusebad, hvorfor nogle processer og mennesker eroderer din livsglæde og er selvværdsnedbrydende, og meget mere.

Jan, 2022UPERFEKT
Episode 03

Emnet er UPERFEKT og rummer refleksioner om, hvorvidt uperfekt er et ideal at stræbe efter og hvad det gør for vores nærvær og relation at bryde perfektheds-trangen.  Det perfekte er i virkeligheden slet ikke interessant. Det er, når vi tør at dele noget af os selv - af det uperfekte, vi viser noget af os selv som hele mennesker. Vi er gode nok som vi er. Når vi først har forstået det, vil vores handlinger komme fra et helt andet sted og have en helt anden kvalitet og impact. Som altid deler vi historier fra arbejdslivet og et liv i topledelse.

Man kan føle sig udskammet eller skamme sig over at have påført andre skam eller bevidnet andres udskamning. Skam i arbejdslivet handler bl.a. om magtmisbrug og usunde arbejdskulturer med misforstået værdier, hvor dem med magten mangler forståelse for, hvordan den skal forvaltes. Alt sammen på bekostning af etik, tryghed og ordentlighed. Vi deler ud af personlige og skamfulde historier fra et liv i topledelse og it-branchen og taler om, hvorfor de skamfulde historier skal op til overfladen for at bryde med tabuer og sige fra overfor dårlig opførsel.

Dec, 2021SKAM
Episode 02

Sårbarhed og styrke er set som hinandens modsætninger, men er de i virkeligheden komplementære og hinandens forudsætninger? Vi deler ud af personlige og sårbare historier fra et liv i topledelse og konsulentbranchen.

Vi taler om SÅRBARHED i det meningsfulde arbejdsliv, som altid med udgangspunkt i perspektiver og refleksioner fra en afholdt samtalesalon om samme emne. 

Nov, 2021SÅRBARHED
Episode 01

unsplash